Sådan forløber en sag

Første skridt er et uforpligtende møde mellem Tagbolig.nu og repræsentanter fra ejendommen.
På mødet drøftes ønsker og mål for salg af loftet, etablering af tagboliger samt evt. renovering på ejendommen.

Efterfølgende gennemgår vi ejendommen for at undersøge loftets muligheder, ny placering af pulterrum samt foreningens ønsker for renovering på ejendommen.
Ligeledes undersøges lokalplaner og evt. øvrige myndighedskrav mv.

Efter de indledende undersøgelser afgiver vi et uforpligtende tilbud på køb af loftsarealet.
Vi gennemgår gerne tilbuddet sammen med jer.

Aftale

Ved accept af tilbuddet, udarbejdes en aftale mellem Tagbolig.nu og foreningen.
Vi tilbyder vores assistance til denne del af processen for at reducere tidsforbruget for foreningen. Vi samarbejder med advokater, som har ekspertise i etablering af nye tagboliger i eksisterende foreninger.

I aftalen fastlægges projektets omfang, ydelser og vilkår i sin helhed.

Når der er enighed om aftalen sættes denne til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling.
Er det nødvendigt med vedtægtsændringer eller lignende for at projektet kan realiseres, tilbyder vi vores assistance gennem de advokater vi samarbejder med.

Vi deltager gerne i generalforsamlingen, for at præsentere projektet og svare på spørgsmål fra beboerne.

Når aftalen er vedtaget underskrives denne.

Projektering

Når der foreligger en vedtaget og underskrevet aftale, igangsætter vi projekteringen, hvor tegninger og beskrivelser af projektet udarbejdes.

Først udarbejder vi et myndighedsprojekt, så der kan indsendes en ansøgning om byggetilladelse til kommunen.
Varigheden af byggesagsbehandlingen varierer alt efter hvor travlt den aktuelle kommune har.

Mens vi venter på byggetilladelsen, udarbejder vi et hovedprojekt, som er de tegninger og beskrivelser man bygger efter. Når byggetilladelsen modtages, afholder vi et gennemgangsmøde med jer, hvor eventuelle krav fra kommunen gennemgås.
Herefter tilretter vi projektet med de eventuelle ekstra krav.

Byggestart

Inden igangsætningen orienterer vi alle beboerne i ejendommen og etablerer de nødvendige garantistillelser og forsikringer. Hvis I ønsker det kan der også afholdes et møde med deltagelse af alle beboere før byggestart.

Under byggeriet afholder vi løbende byggemøder med jer og skriver byggemødereferat for hvert byggemøde.
Ved byggemøderne udarbejder vi en staderegistrering, således at vi sikrer, at der sker den forventede fremdrift i henhold til tidsplanen. Ved møderne gennemgås projektet og eventuelle problemstillinger afklares.

Vi vil under hele forløbet løbende orientere ejendommens beboere, i det omfang vi aftaler på møderne.

Afslutning

Når byggeriet nærmer sig sin afslutning, indkalder vi til en afleveringsforretning.
Afleveringsforretningen er den juridisk gældende afslutning på byggeriet, hvor arbejdet afleveres til jer.
Ved afleveringsforretningen udarbejder vi en afleveringsprotokol, hvor eventuelle konstaterede mangler noteres.
Manglerne værdisættes og vi fastsætter en frist for udbedring.

1 og 5 års gennemgang

Vi indkalder og afholder 1 og 5 års gennemgang.


Du er her: Tagbolig.nu / Sådan forløber en sag